Muziekvereniging Somerens Lust

Inleiding

Muziekvereniging ’Somerens Lust’ stelt zich ten doel (instrumentale) muziek te beoefenen en mee te werken aan de algemene, culturele en muzikale vorming van haar leden en muzikale evenementen te organiseren (eventueel samen met andere verenigingen), die voor de gehele gemeenschap en regio geschikt zijn. Hiermee levert Muziekvereniging ‘Somerens Lust’ een bijdrage aan het cultureel en maatschappelijk leven binnen de gemeenschap van Someren en omliggende regio.

 

Muziekvereniging ‘Somerens Lust’ realiseert dit doel door organisatie van en deelname aan o.a.:

- Muziekonderwijs ( via opleidingsinstantie of Muziekvereniging ‘Somerens Lust’).
- Concerten en muzikale evenementen.
- Concertwedstrijden.
- Het (op verzoek) opluisteren van plechtigheden en openbare feestelijkheden.
- Het (op verzoek) aanbieden van serenades.
- Uitvoeringen van en met andere verenigingen.
- Andere activiteiten die voor het doel van de vereniging of samenleving bevorderlijk kunnen zijn.

 

De ambitie van Muziekvereniging ‘Somerens Lust’ is:

Op een muzikaal kwalitatief hoog niveau muziek maken met het talent wat we in Someren beschikbaar hebben. Hierbij is de collectieve prestatie het uitgangspunt. Daarnaast wil Muziekvereniging ‘Somerens Lust’ haar binding met de inwoners van Someren blijven benadrukken. Dit wil ze doen door het organiseren van aantrekkelijke concerten en waar mogelijk een festiviteit muzikaal ondersteunen.

Om haar doelstelling en ambitie te bereiken en de daarvoor benodigde randvoorwaarden in te vullen, heeft Muziekvereniging ‘Somerens Lust’ de volgende kernpunten voor de komende 4 jaar vastgesteld:

1: Optimalisatie van de huidige organisatie en communicatie:
   - taken / verantwoordelijkheden bestuur
   - taken / verantwoordelijkheden commissies
Idee: organisatie van projecten meer bij werkgroepen van leden onderbrengen om zo het bestuur en de onderdeelcommissies te ontlasten.

2: Werven / binden

3: Verbeteren samenwerkingsverbanden:
   - intern (tussen de onderdelen)
   - extern (met andere verenigingen, met sponsoren, gemeente e.d.)

4: Goed financieel beheer

Aanbod

Muziekopleiding

Jeugdopleidingsorkest

Harmonieorkest

Jeugdslagwerkgroep

Slagwerkgroep

Jazz Academy (Big Band), muzikanten vanuit het Harmonieorkest

Contact

Secretariaat Somerens Lust

Vecht 20
5711 KN Someren

 

Foto Album

Foto bij Muziekvereniging Somerens Lust
Foto bij Muziekvereniging Somerens Lust
Foto bij Muziekvereniging Somerens Lust
Foto bij Muziekvereniging Somerens Lust
Foto bij Muziekvereniging Somerens Lust
Foto bij Muziekvereniging Somerens Lust
Foto bij Muziekvereniging Somerens Lust
Foto bij Muziekvereniging Somerens Lust