Lokaal Sportakkoord

Er zijn kansen om het sporten en bewegen op lokaal niveau te bevorderen! Via een landelijk initiatief stellen het Ministerie van VWS, NOC/NSF en VSG in 2023 € 15.895,- ter beschikking.

Deze financiële middelen komen beschikbaar als een Lokaal Sportakkoord wordt gesloten. In een Lokaal Sportakkoord maken lokale belanghebbenden (bv. sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente) samen afspraken over hoe zij met elkaar deze sport- en beweegbevordering op lokaal niveau kunnen realiseren. Een bijkomstig voordeel is de verwachting dat de aanwezigheid van een Lokaal Sportakkoord leidt tot lagere zorgkosten, omdat in een preventief stadium sporten en bewegen wordt gestimuleerd.

Bekijk hieronder het Lokaal Sportakkoord dat in de gemeente Someren is gesloten door organisaties, verenigingen en andere belanghebbende partijen. 

Sportakkoord Someren
Projecten Sportakoord
Download aanvraagformulier